Canary Software – Symfony 5 Migration

Symfony 5: The fast track

Là một fan cứng của Symfony, chúng tôi rất hào hứng khi được tiếp cận với cuốn sách mới của @FabpotNhà sáng lập framework Symfony.

Thông qua cuốn sách này, chúng tôi  tìm hiểu và tích hợp tất cả các Docker mới, các API, thông báo, hàng đợi, tác vụ không đồng bộ, Webpack, Single-Page Applications và các công cụ mạnh mẽ khác vào các dự án của mình.

Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng và nâng cấp các dự án cũ từ Symfony 3, 4 sang Symfony 5 trong vài tháng qua. Đây là cơ hội tốt để hệ thống lại công việc và xây dựng các phương pháp tốt nhất của chúng tôi với phiên bản Symfony mới nhất.

Hơn nữa, Canary Software cũng đang phấn đấu không ngừng để trở thành những lập trình viên Symfony, WordPress & React hàng đầu.

Một lần nữa cảm ơn đội ngũ Symfony!

Comments

Add Comment

Recent Projects

The projects we have done for the clients

By using this site you accept the terms of our Cookie Policy . I Accept